Leane van Weereld
Natuurgeneeskundig adviseur 

ik geef persoonlijk advies  met de kracht van kruiden

Mijn verhaal

Wie ben ik en wat mag je van mij verwachten

Volg je hart

Mijn naam is Leane van Weereld. Ik ben afgestudeerd als apotheker en heb gedurende mijn loopbaan ook andere functies uitgevoerd die niet gerelateerd zijn aan het apothekers vak. Ondanks het feit dat ik  met verschillende interessante sectoren in aanraking kwam en kom, miste ik iets. Bij het benoemen van mijn interesses paste de natuurgeneeskunde daar uitstekend in.

ik ben een 6 jarige opleiding als natuurgeneeskundig therapeut gaan volgen bij Saxion Next die ik in mei 2016 met succes heb afgerond.

ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NWP ( Nederlandse Werkgroep voor Praktizijns) en bij de NVF ( Nederlandse Vereniging voor Fytotherapeuten). In september 2016 heb ik een artikel gepubliceerd over interacties tussen reguliere geneesmiddelen en het gebruik van supplementen.

ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68320442

Iedereen is anders

Ik ben altijd op zoek naar oplossingen, die misschien niet binnen de geijkte kaders vallen, om iemand vitaler te maken. Daar waar dat anderen niet is gelukt probeer ik oplossingen te vinden.  Iedereen is uniek en brengt een eigen problematiek met zich mee. Dat vraagt om een persoonlijke benadering.

Natuurgeneeskunde

De basis van de natuurgeneeskunde is het aanspreken van het natuurlijk vermogen van je lichaam om genezing te bewerkstelligen. De behandelingsmethoden richten zich op het totale welbevinden zowel lichamelijk als geestelijk. Ik richt mij als natuurgeneeskundige op de mens als geheel.